Service


Wenst u een afspraak te maken voor het onderhoud van uw ventilatietoestel of hebt u technische bijstand nodig?

Lees onderstaande voorwaarden en vul het serviceformulier in, dan wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Als u ons een mail stuurt gaat u akkoord met de voorwaarden.

Garantievoorwaarden vervallen wanneer:
  • De unit buiten de geldende garantietermijn van 2 jaar na factuurdatum valt;
  • De unit niet conform de juiste voorschriften, zoals omschreven in de bijgeleverde handleiding, is geïnstalleerd;
  • Er aanpassingen zijn gedaan aan de soft- en/of hardware van de unit;
  • Niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor garantie, zoals omschreven in de meest recente leveringsvoorwaarden.
Tarieven service- / storingsbezoek

Na het uitvoeren van service- / storingsbezoek zal door Ventilair Group BE. een servicerapport
opgesteld worden. Mocht uit het servicerapport blijken dat de verrichte arbeid niet onder de
garantievoorwaarden valt, dan zal u op basis van nacalculatie een factuur ontvangen berekend met
onderstaande servicetarieven.

Tarieven
  • Uurtarief van 8:00 tot 17:00 € 65,00/h excl. BTW.
  •  Reiskosten per km € 0,38/km excl. BTW.

Overige kosten

Extra materiaal of vervangingsonderdelen worden volgens de actuele prijslijst aan u in rekening gebracht, alsook extra verplaatsingskosten bij het verkeerd doorgeven van het adres.
Het is noodzakelijk dat de units vlot en veilig bereikbaar zijn voor de technieker. Indien er een ladder, stelling, toegangsbadge of sleutel nodig is om de units te bereiken, dan moeten deze aanwezig zijn op de werf bij de aankomst van onze technieker. Onze technieker heeft het recht om de interventie te weigeren indien deze voorwaarde niet voldaan is. Afhankelijk van zijn planning kan hij beslissen om ter plaatse te wachten tot de unit wel vlot en veilig bereikbaar is, aan hierboven vermeld tarief, of om het bezoek te verplaatsen naar een andere datum. De verplaatsingskosten en wachttijden zullen dan 100% doorgerekend worden.

Serviceformulier

 

Controle